Deklaracja dostępności
Pin It

 Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. por. Jana Skrzyszewskiego w Lesiowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony www.splesiow.pl

Data publikacji strony internetowej: 20.10.2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.10.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie sporządzono dnia 20.10.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z działaniem lub dostępnością strony internetowej prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej placówki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi w tym zakresie.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub poszczególnego ich elementów. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, adres internetowego strony lub aplikacji mobilnej oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskichwww.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. por. Jana Skrzyszewskiego w Lesiowie, Lesiów 47, 26-631 Jastrzębia

Do budynku głównego prowadzą 2 wejścia: główne z podjazdem dla wózków oraz wejście boczne pomiędzy szkołą i drugim budynkiem szkolnym. Przy drzwiach bocznych znajdują się dwustopniowe schody. Do budynku drugiego prowadzą drzwi z wysokim progiem. Szkoła znajduje się w części parterowej budynku.

Osoba dyżurująca znajduje się zarówno przy wejściu głównym jak i bocznym.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia (sale lekcyjne, toalety, gabinet dyrektora) na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w sąsiedztwie toalet

Przed budynkiem / Obok budynku, znajduje się parking na którym brak jest wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na  stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Pin It

logbrd
logbrd

Kalendarz wydarzeń szkolnych

N Pn Wt Śr Cz Pt So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
owoceiwarzywa
mleko z k logo

Licznik

Odwiedziło nas...